Jardineria Coca un servei de qualitat

Manteniment de jardí i piscina

Manteniment periòdic del seu jardí

Flors tot l'any... Gespa verda... Arbres podats... Tanques cuidades...

  • Gespa: perfilat, sega, desbrossatge, tractaments fitosanitaris, abonament orgànic i mineral.
  • Poda d’arbres i arbustos en l’època més adequada per a cada espècie.
  • Retallatge de tanques, segons necessitats.
  • Aplicació de tractaments fitosanitaris sempre que sigui necessari.
  • Control Periòdic i Revisió del Sistema de Reg.
  • Retirada de restes vegetals.
  • Tasques de manteniment de la piscina, control de pH, administració de productes i neteja de la piscina i filtres.
977 12 07 04 - 654 89 88 41
jardineriacoca@telefonica.net
Carretera de cambrils 266
Jardineria Reus